17 April 2014

Solutions - Serbian Culture page takmičenje

Oxford University Press - Predstavništvo za Srbiju organizuje Solutions Serbian Culture page takmičenje i poziva sve nastavnike i učenike koji koriste udžbenike Solutions (prvo i drugo izdanje) da osmisle Culture stranicu kojom će predstaviti kulturu Srbije, kroz ponuđene teme. 

Radove treba poslati u PDF formatu na oupserbia@oup.com najkasnije do 20. maja 2014.


No comments:

Post a Comment